_x( 'Sponsoren', 'post type general name' ), 'singular_name' => _x( 'Sponsor', 'post type singular name' ), 'add_new' => __( 'Nieuwe sponsor' ), 'add_new_item' => __( 'Plaats nieuwe sponsor' ), 'edit_item' => __( 'Bewerk sponsor' ), 'new_item' => __( 'Nieuwe sponsor' ), 'all_items' => __( 'Alle sponsoren' ), 'view_item' => __( 'Bekijk sponsoren' ), 'search_items' => __( 'Zoek sponsoren' ), 'not_found' => __( 'Geen sponsoren gevonden' ), 'not_found_in_trash' => __( 'Geen sponsoren in de prullenbak gevonden' ), 'parent_item_colon' => '', 'menu_name' => 'Sponsoren' ); $args = array( 'labels' => $labels, 'description' => 'Sponsoren', 'public' => true, 'publicly_queryable' => true, 'menu_position' => 5, 'supports' => array( 'title', 'editor', 'thumbnail', 'excerpt'), 'has_archive' => false, 'hierarchical' => true, 'query_var' => true, 'capability_type' => 'post', 'rewrite' => array( 'slug' => 'sponsoren', 'with_front' => true ), ); register_post_type( 'sponsoren', $args ); } add_action( 'init', 'woomp_sponsoren' ); ?> _x( 'Categoriën', 'taxonomy general name' ), 'singular_name' => _x( 'Categorie', 'taxonomy singular name' ), 'search_items' => __( 'Zoek Categoriën' ), 'all_items' => __( 'Alle Categoriën' ), 'parent_item' => __( 'Parent Categorie' ), 'parent_item_colon' => __( 'Parent Categorie:' ), 'edit_item' => __( 'Bewerk Categorie' ), 'update_item' => __( 'Update Categorie' ), 'add_new_item' => __( 'Nieuwe Categorie' ), 'new_item_name' => __( 'Nieuwe Categorie' ), 'menu_name' => __( 'Categorieën' ), ); $args = array( 'labels' => $labels, 'hierarchical' => true, 'show_ui' => true, 'query_var' => true, ); register_taxonomy( 'sponsor_category', 'sponsoren', $args ); } add_action( 'init', 'taxonomie_sponsoren', 100 ); ?> _x( 'Raadsleden', 'post type general name' ), 'singular_name' => _x( 'Raadslid', 'post type singular name' ), 'add_new' => __( 'Nieuw raadslid' ), 'add_new_item' => __( 'Plaats nieuw raadslid' ), 'edit_item' => __( 'Bewerk raadslid' ), 'new_item' => __( 'Nieuw raadslid' ), 'all_items' => __( 'Alle raadsleden' ), 'view_item' => __( 'Bekijk raadsleden' ), 'search_items' => __( 'Zoek raadsleden' ), 'not_found' => __( 'Geen raadslid gevonden' ), 'not_found_in_trash' => __( 'Geen raadslid in de prullenbak gevonden' ), 'parent_item_colon' => '', 'menu_name' => 'Raadsleden' ); $args = array( 'labels' => $labels, 'description' => 'Raadsleden', 'public' => true, 'publicly_queryable' => true, 'menu_position' => 3, 'supports' => array( 'title', 'editor', 'thumbnail', 'excerpt'), 'has_archive' => false, 'hierarchical' => true, 'query_var' => true, 'capability_type' => 'post', 'rewrite' => array( 'slug' => 'raadsleden', 'with_front' => true ), ); register_post_type( 'raadsleden', $args ); } add_action( 'init', 'woomp_raadsleden' ); ?> _x( 'Raadsleden', 'post type general name' ), 'singular_name' => _x( 'Raadslid', 'post type singular name' ), 'add_new' => __( 'Nieuw raadslid' ), 'add_new_item' => __( 'Plaats nieuw raadslid' ), 'edit_item' => __( 'Bewerk raadslid' ), 'new_item' => __( 'Nieuw raadslid' ), 'all_items' => __( 'Alle raadsleden' ), 'view_item' => __( 'Bekijk raadsleden' ), 'search_items' => __( 'Zoek raadsleden' ), 'not_found' => __( 'Geen raadslid gevonden' ), 'not_found_in_trash' => __( 'Geen raadslid in de prullenbak gevonden' ), 'parent_item_colon' => '', 'menu_name' => 'Jeugdraad' ); $args = array( 'labels' => $labels, 'description' => 'Jeugdraad', 'public' => true, 'publicly_queryable' => true, 'menu_position' => 3, 'supports' => array( 'title', 'editor', 'thumbnail', 'excerpt'), 'has_archive' => false, 'hierarchical' => true, 'query_var' => true, 'capability_type' => 'post', 'rewrite' => array( 'slug' => 'jeugdraad', 'with_front' => true ), ); register_post_type( 'jeugdraad', $args ); } add_action( 'init', 'woomp_jeugdraad' ); ?> Nieuwe website Strûivenwèners! – De Strûivenwèners

Nieuwe website Strûivenwèners!

Woomp Creatieve marketingcommunicatie (Jurgen Jansen), heeft de website van de Strûivenwèners in een nieuw jasje gestoken. Met dit nieuwe frisse uiterlijk zijn we weer helemaal bij de tijd. Naast het laatste nieuws, een agenda en de nodige overige informatie kunt u deze website ook op uw mobiel bekijken, zo hoeft u tijdens de carnaval niks meer te missen.