_x( 'Sponsoren', 'post type general name' ), 'singular_name' => _x( 'Sponsor', 'post type singular name' ), 'add_new' => __( 'Nieuwe sponsor' ), 'add_new_item' => __( 'Plaats nieuwe sponsor' ), 'edit_item' => __( 'Bewerk sponsor' ), 'new_item' => __( 'Nieuwe sponsor' ), 'all_items' => __( 'Alle sponsoren' ), 'view_item' => __( 'Bekijk sponsoren' ), 'search_items' => __( 'Zoek sponsoren' ), 'not_found' => __( 'Geen sponsoren gevonden' ), 'not_found_in_trash' => __( 'Geen sponsoren in de prullenbak gevonden' ), 'parent_item_colon' => '', 'menu_name' => 'Sponsoren' ); $args = array( 'labels' => $labels, 'description' => 'Sponsoren', 'public' => true, 'publicly_queryable' => true, 'menu_position' => 5, 'supports' => array( 'title', 'editor', 'thumbnail', 'excerpt'), 'has_archive' => false, 'hierarchical' => true, 'query_var' => true, 'capability_type' => 'post', 'rewrite' => array( 'slug' => 'sponsoren', 'with_front' => true ), ); register_post_type( 'sponsoren', $args ); } add_action( 'init', 'woomp_sponsoren' ); ?> _x( 'Categoriën', 'taxonomy general name' ), 'singular_name' => _x( 'Categorie', 'taxonomy singular name' ), 'search_items' => __( 'Zoek Categoriën' ), 'all_items' => __( 'Alle Categoriën' ), 'parent_item' => __( 'Parent Categorie' ), 'parent_item_colon' => __( 'Parent Categorie:' ), 'edit_item' => __( 'Bewerk Categorie' ), 'update_item' => __( 'Update Categorie' ), 'add_new_item' => __( 'Nieuwe Categorie' ), 'new_item_name' => __( 'Nieuwe Categorie' ), 'menu_name' => __( 'Categorieën' ), ); $args = array( 'labels' => $labels, 'hierarchical' => true, 'show_ui' => true, 'query_var' => true, ); register_taxonomy( 'sponsor_category', 'sponsoren', $args ); } add_action( 'init', 'taxonomie_sponsoren', 100 ); ?> _x( 'Raadsleden', 'post type general name' ), 'singular_name' => _x( 'Raadslid', 'post type singular name' ), 'add_new' => __( 'Nieuw raadslid' ), 'add_new_item' => __( 'Plaats nieuw raadslid' ), 'edit_item' => __( 'Bewerk raadslid' ), 'new_item' => __( 'Nieuw raadslid' ), 'all_items' => __( 'Alle raadsleden' ), 'view_item' => __( 'Bekijk raadsleden' ), 'search_items' => __( 'Zoek raadsleden' ), 'not_found' => __( 'Geen raadslid gevonden' ), 'not_found_in_trash' => __( 'Geen raadslid in de prullenbak gevonden' ), 'parent_item_colon' => '', 'menu_name' => 'Raadsleden' ); $args = array( 'labels' => $labels, 'description' => 'Raadsleden', 'public' => true, 'publicly_queryable' => true, 'menu_position' => 3, 'supports' => array( 'title', 'editor', 'thumbnail', 'excerpt'), 'has_archive' => false, 'hierarchical' => true, 'query_var' => true, 'capability_type' => 'post', 'rewrite' => array( 'slug' => 'raadsleden', 'with_front' => true ), ); register_post_type( 'raadsleden', $args ); } add_action( 'init', 'woomp_raadsleden' ); ?> _x( 'Raadsleden', 'post type general name' ), 'singular_name' => _x( 'Raadslid', 'post type singular name' ), 'add_new' => __( 'Nieuw raadslid' ), 'add_new_item' => __( 'Plaats nieuw raadslid' ), 'edit_item' => __( 'Bewerk raadslid' ), 'new_item' => __( 'Nieuw raadslid' ), 'all_items' => __( 'Alle raadsleden' ), 'view_item' => __( 'Bekijk raadsleden' ), 'search_items' => __( 'Zoek raadsleden' ), 'not_found' => __( 'Geen raadslid gevonden' ), 'not_found_in_trash' => __( 'Geen raadslid in de prullenbak gevonden' ), 'parent_item_colon' => '', 'menu_name' => 'Jeugdraad' ); $args = array( 'labels' => $labels, 'description' => 'Jeugdraad', 'public' => true, 'publicly_queryable' => true, 'menu_position' => 3, 'supports' => array( 'title', 'editor', 'thumbnail', 'excerpt'), 'has_archive' => false, 'hierarchical' => true, 'query_var' => true, 'capability_type' => 'post', 'rewrite' => array( 'slug' => 'jeugdraad', 'with_front' => true ), ); register_post_type( 'jeugdraad', $args ); } add_action( 'init', 'woomp_jeugdraad' ); ?> 11 – 11 Bal Strûivenwèners – De Strûivenwèners

11 – 11 Bal Strûivenwèners

Voor het eerst in de geschiedenis van carnavalsvereniging De Strûivenwèners kiezen we onze (nieuwe) prins niet op de 11e van de 11e maar op de zaterdag ervoor. Het smoesje: ‘ik moet de volgende dag werken’, kan dit jaar dus niet gebruikt worden!

Tijdens deze avond wordt rond 20.00 uur de jeugdprins(es) verkozen en om 23.11 uur maakt de nieuwe Prins Wèner zich bekend. Dit alles vindt plaats bij café Den Bartel in Haaren.

Iedereen is welkom vanaf 19.00 uur voor de jeugdprins(es) verkiezing en vanaf 21.00 uur voor de Prins Wèner-verkiezing.

Komt allen, dan maken we er een mooi feest van en kunnen we laten zien dat carnaval in Haaren nog steeds leeft!

Alaaf!

SONY DSC