Geschiedenis

In 1968 werd met enkele personen gesproken om een carnavalsvereniging op te richten.

Dit sloeg goed aan. Ad van Boxtel ging op pad om mensen te zoeken die aan de slag wilden gaan. Op 26 februari 1969 werd de vereniging opgericht in de stal van de Herberg achter de rieten matten en verwarmd met biggen lampen (kachels). Er werd een naam gezocht voor de club. Na veel namen besproken te hebben kwam Johan Schuurmans met de naam Strûivenwêners. Deze naam is de verenigingsnaam geworden.

Op 11 november 1969 werd de prins gekozen door de raadsleden. Dit waren: Jo Heesters, Jan v.d. Aker, Huub v.d. Berg, Jos Schoonus, Henk v. Osch, Jan v. Laak, Harry v. Boxtel, Jan v. Wijk, Cees v. Baast, P. Drijvers, Toon v. Boxtel, Luc v. Kasteren, Harrie v.d. Dries, Johan Schuurmans, Sjef v.d. Aker en Ad v. Heel (als nar). Na lang stemmen (het ging tussen Johan Schuurmans en Luc v. Kasteren) kwam Luc v. Kasteren als winnaar uit de bus als Prins Wèner d’n 1ste met als adjudant Sjef v.d. Aker en als vorst Harrie v.d. Dries met als adjudant Johan Schuurmans. De handen werden geschud en Mevr. van Boxtel kwam de struif serveren, nog steeds op stal achter de rietmatten. Er werd een ruimte gezocht om carnaval te vieren in 1970. Toenmalig Pastoor Verrijt wist de oplossing. De oude sporthal werd omgetoverd tot carnavalszaal om 4 middagen en avonden te kunnen feesten. De deelname was matig maar voldoende om door te gaan.In 1971 trok de eerste jeugdoptocht door het dorp. Deze optocht is uitgegroeid tot een hele mooie grote goed afgewerkte optocht die nu elk jaar op carnavalszaterdag door ons dorp gaat.

Het carnaval in Haaren was geboren, bij Den Bartel werden de Bartelkwartels opgericht en enige tijd later werden bij De Herberg de Dreefrakkers opgericht. Ook kwamen er in die tijd 15 buurtverenigingen tot stand, Haaren, het strûivendurp leefde tijdens de carnavalsdagen bij Den Bartel, de herberg en in de Schaopenstal (oude sporthal). Het carnaval bleef maar groeien. In 1977 kwam de eerste jeugdraad met als Prins John van de Pas (Arjaoneke d’n 1ste). In 1985 moest de oude sporthal plaats gaan maken voor een nieuwe. Wij als vereniging gingen naar Den Domp waar het carnavalsfeest gevierd kon worden. Het laatste grote carnavalsfeest in de oude sporthal was het Keinderkupkesfestival voor de jeugd op 26 februari 1984. Er kwamen 11 Jeugdraden uit de omgeving op af. Een geweldig feest waarbij heel Haaren aanwezig was. In 1985 bedankte Harrie v.d. Dries als voorzitter. Door de leden werd Harrie van Boxtel als nieuwe voorzitter gekozen. Het carnaval bleef maar groeien. In september 1986 werd er onder leiding van Ton van de AA een hofkapel opgericht. Ton heeft hier hard aan gewerkt want de meeste waren geen muzikanten.

Het carnaval leefde verder maar groeide uit Den Domp. Op de parkeerplaats bij de sporthal werd een grote feesttent geplaatst. De feesttent trok publiek, nog meer publiek en op den duur teveel publiek. Er werden entreekaarten ingevoerd want veiligheid stond voorop. In de tent kwamen ook TV artiesten zoals Vader Abraham, Dennie Christiaan, Henk Wijngaard enz… Ook de disco van Frank van Weert was bij de jeugd zeer intrek. Tot 1999 hebben wij in de feesttent carnaval gevierd maar door allerlei regelingen en wetgevingen van brandweer en gemeente waren wij genoodzaakt om een andere ruimte te zoeken. Samen met het bestuur van Den Domp hebben we aan tafel gezeten om het carnaval weer terug te brengen in Den Domp. Het gesprek was al gauw klaar en naar beider tevredenheid konden we weer carnaval gaan vieren in Den Domp. Carnaval overdag was geweldig maar de avonden werden slecht bezocht. Een nieuwe zaal in Haaren trok erg veel carnavalsvierders zodat het bij ons erg slap werd, daarom hebben we toen helaas moeten besluiten om ‘s avonds geen carnavalsfeest meer te hebben in Den Domp. Eind 1999 hebben wij, De Strûivenwêners, samen met de horeca (Café Den Bartel, Den Domp en Café De Michel) aan tafel gezeten om carnaval samen te gaan organiseren. Dit is gelukt. Carnaval 2001 is door deze samenwerking onder naam O.O.C.H (organisatie Openbaar Carnaval Haaren), het huidige O.K.H. (Openbaar Karnaval Haaren)) tot stand gekomen.

Door vele sponsoren blijft carnaval in Haaren succesvol doorgaan en doorgroeien. Samen met de Haarense bevolking wordt er elk jaar weer een grandioos carnavalsfeest van gemaakt!!