Inschrijven optocht Strûivendûrp 2019

Belangrijke info voor inschrijving carnavalsoptocht Haaren!

De inschrijving vindt plaats op:

Zaterdag 19 januari van 10.00 tot 12.00 uur bij T Gemak eet-café & zalen, Haarendijk 4, 5076 TM, Haaren.

Als je komt inschrijven is het noodzakelijk dat alle gevraagde informatie en handtekeningen zijn verzameld. Let hier goed op. Nieuw is bijvoorbeeld dat wij twee toezichthouders opvragen (lees op dit punt ook het reglement goed).
Daarnaast willen wij jullie uitdrukkelijke aandacht vragen voor de wijzigingen die de Gemeente Haaren, maar ook de
Gemeente Oisterwijk en Gemeente Hilvarenbeek, hebben doorgevoerd ten aanzien van het vervoer van personen op geluidswagens.
Met ingang van 2019 is het noodzakelijk om, indien jullie personen vervoeren van en naar onze optocht op deze wagen, een ontheffing aan te vragen. Deze aanvraag treffen jullie binnenkort aan op de website van de gemeente Haaren onder www.haaren.nl/evenementen.

Woensdag 9 januari hebben wij een informatieavond gehad, waarin we op een heel prettige manier met een groot aantal van jullie hebben gesproken over de ontheffing e.d.
Naar aanleiding van deze bijeenkomst waren er een aantal vragen en onduidelijkheden die wij afgelopen dagen nog hebben voorgelegd aan de gemeente Haaren. Over een aantal zaken kunnen we jullie bij deze terugkoppeling geven.
Bij de ontheffingsaanvraag moet een route worden meegestuurd, deze route mag door de aanvrager zelf worden bepaald en hoeft dus niet de meest gerichte route te zijn (denk hierbij onder andere aan het vermijden van de N65);

Ten aanzien van het kenteken van tractor, truck, oplegger of platte kar hebben wij met de gemeente erover gesproken dat lang niet al deze voertuigen op kenteken zijn gesteld. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid een aandachtspunt worden op het moment van aanvragen van de ontheffing. Wij hebben in ons inschrijfformulier wél alvast ruimte opgenomen om een kenteken op te nemen, als dat wél bekend is, voegt dat alvast toe;
BSN-nummers vragen wij niet langer op in het inschrijfformulier;

Volgens de gemeente is een ontheffing alleen noodzakelijk indien buiten het vergunde evenement (dus de optocht) personen worden vervoerd. Het is dus, op grond van wat de gemeente zegt, mogelijk om met een lege wagen of oplegger naar en van de optocht te rijden. Wij adviseren jullie om hier goed over na te denken als alternatief;
Wat betreft glaswerk versus plastic/blik blijkt dat de eisen die de gemeente Oisterwijk hierover stelt zijn overgenomen door de gemeente Haaren en dat dus ook in onze optocht geldt dat glaswerk niet is toegestaan.
Voor alle onduidelijkheden over deze bovenstaande punten, adviseren wij jullie om direct met de gemeente Haaren te schakelen in de aanloop of afhandeling van de ontheffingsaanvraag.

We zien jullie graag aanstaande zaterdag!!

Optochtcommissie CV De Strûivenwèners, Haaren