Namens alle carnavalisten: bedankt!

Wat hebben we genoten afgelopen week tijdens de carnavalsdagen. Het was weer een feest zoals vanouds, maar tegelijk ook weer nieuw door het gemis van een café in het dorp. Gelukkig werd dat ‘probleem’ snel opgelost.

Graag wil CV De Strûivenwèners iedereen bedanken die het carnaval in Haaren een warm hart toe heeft gedragen de afgelopen periode. Van de eigen vrijwilligers tot die in de tent, de sponsoren en organisatoren en natuurlijk Den Domp en het Strûivenbal: bedankt! Zonder jullie was het niet zo’n mooi feest geweest! Hopelijk kunnen we ook volgend jaar weer op jullie rekenen!

Bestuur

CV De Strûivenwèners